Už korupcijos prevenciją atsakingas direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Sigitas Valaiša,

 (8 448) 51 221, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Korupcijos prevencijos programos 2021-2022 metams ataskaita

Korupcijos prevencijos programa 2021-2022 metams

Korupcijos prevencijos priemonių planas 2021-2022 metams

Dėl pareigybių, kurias einantys asmenys, privalo deklaruoti privačius interesus

Dėl pareigybių, į kurias skiriant asmenį, dėl jo yra kreipiamasi į Specialiųjų Tyrimų tarnybą

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo