Struktura ir kontaktai

Vadovas

Globos namų valdymo struktūra

Globos namų darbuotojų kontaktinė informacija 

Vadovo darbotvarkė

Asmens duomenų apsaugos pareigūnas : Sigitas Valaiša, tel.: (8 448) 51 221, el. paštas: sigitas.valaisa@stonaiciusgn.lt